Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘กาแฟชะมด’ Category

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน กาแฟชะมด ที่ไร่กาแฟ วาวี
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  ผมได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(สพภ.) , เจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์เชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ (กวางและชะมด) ศึกษาดูงานและสำรวจข้อมูลการผลิตกาแฟจากสัตว์วงศ์ชะมด โดยได้เดินทางมาดูงานการผลิตกาแฟชะมดที่ ไร่กาแฟ วาวี และยังได้พบปะพูดคุยกับ กลุ่มเลี้ยงชะมด(อีเห็น) ดอยช้าง ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรที่สูง จ.เชียงราย ในเรื่องของการผลิต การส่งเสริม กฏหมายสัตว์ป่า เพื่อทาง สพภ. จะได้ให้การสนับสนุนต่อๆไป รวมทั้งยังได้เดินทางไปดู สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งมี อีเห็น ที่เพาะเลี้ยงเพื่อเตรียมผสมพันธุ์และทดลองกินกาแฟ

Advertisements

Read Full Post »

ข่าว
สพภ.โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ (กวางและชะมด) ศึกษาดูงานและสำรวจข้อมูลการผลิตกาแฟจากสัตว์วงศ์ชะมด :
Update On 21/2/2555

คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประกอบด้วย นายชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชีวภาพ นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย์ ที่ปรึกษาโครงการฯ นางสาวศรีสุดา เพ็งสมบัติ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกอบด้วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และหัวหน้าสถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง ได้ศึกษาดูงานและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตกาแฟจากสัตว์วงศ์ชะมดของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผลิตกาแฟจากสัตว์วงศ์ชะมด ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรที่สูง จ.เชียงราย และพื้นที่ดอยช้าง อ.แม่สรวย และ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

http://www.bedo.or.th/bd011_NewsDetail.aspx?RowID=2574

Read Full Post »

ชะมดหรืออีเห็นในประเทศไทย
ชะมดและอีเห็นทั้งหมดจำนวน  11 ชนิด  ถูกจัดให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  และมีในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง 8 ชนิด และไม่มีในบัญชีรายชื่อ 3 ชนิด

รายละเอียดดังนี้


อีเห็นที่พบทางภาคเหนือ ที่พบส่วนมากมีอยู่ 3 สายพันธุ์  (ภาพประกอบจาก Internet)
– อีเห็นข้างลาย (Paradoxurus  hermaphroditus) อีเห็นธรรมดา

– อีเห็นเครือ (Paguma larvata) อีเห็นหน้านวล

– อีเห็นหน้าขาวหรืออีเห็นหูด่าง (Arctogalidia trivirgata)

เรามาช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่ากันนะครับ : )

Read Full Post »

ชะมดหรืออีเห็น

ชะมดหรืออีเห็น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชะมด (Viverridae) เป็นสัตว์จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กินเนื้อจำพวกหนึ่ง ในวงศ์ที่มีชื่อว่า Viverridae มีทั้งหมด 35 ชนิด โดยมากเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างเพรียว หน้าแหลมยาวเหมือนสุนัข ขนสีเทาหรือนํ้าตาล มีลายจุดสีดำตามยาวทั่วตัว หางและขนหางยาวมีลายเป็นปล้อง ที่สำคัญเป็นสัตว์ที่มีต่อมผลิตกลิ่นแรงใกล้อวัยวะเพศเกือบทุกชนิด ซึ่งกลิ่นนี้เองใช้เป็นเครื่องประกาศอาณาเขต ใช้ป้องกันตนเองและสื่อสารระหว่างกัน

เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน กินอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ได้ในป่าหลากหลายประเภท ทั้งป่าดิบ ป่าเสื่อมโทรมและแม้แต่พื้นที่เกษตรกรรมของมนุษย์  ปีนต้นไม้ได้เก่ง และในบางชนิดสามารถว่ายน้ำและดำน้ำเพื่อหาสัตว์น้ำกินเป็นอาหารได้อีกด้วย

เป็นสัตว์ที่กระจายอยู่ทั่วไปในทุกทวีปที่มีอากาศอบอุ่น สำหรับในประเทศไทยพบหลายชนิด ในหลายสกุล โดยชนิดที่ใหญ่ที่สุดที่พบคือ หมีขอ(Arctictis binturong) และเล็กที่สุดคือ ชะมดเช็ด(Viverricula indica) และใช้กลิ่นที่ชะมดผลิตออกมานี้ทำเป็นยาจำพวกสมุนไพรและเครื่องหอม ถึงกับมีการเลี้ยงกันเพื่อเอา ไขของชะมด มาเป็นวัตถุดิบ

ในประเทศอินโดนีเซียนิยมให้ชะมดที่อยู่ในสกุล Paradoxurus กินเมล็ดกาแฟที่ชาวไร่ปลูก เพื่อรอเมล็ดที่ปะปนมากับมูลของมันไปแปรรูปเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่มีรสชาติหอมหวานกว่าเดิม เนื่องจากในท้องของชะมดนั้นเมล็ดกาแฟจะผสมกับเอ็นไซม์และสารเคมีที่อยู่ในกระบวนการย่อยของมัน ทำให้กาแฟมีกลิ่นและลักษณะเฉพาะ และในประเทศเวียดนามก็นิยมทำเช่นนี้เช่นเดียวกัน

ชื่อสามัญในภาษาไทยเรียกว่า “ชะมด” ในบางสกุลหรือบางชนิดจะเรียกว่า “อีเห็น” ภาษาอังกฤษเรียกว่า “civet” ในภาษาอีสานเรียกว่า “เห็นอ้ม” ในภาษาใต้เรียกว่า “มูสัง” และในภาษามาเลย์เรียกว่า “ลินเส็ง”

 

อีเห็นธรรมดา / อีเห็นข้างลาย / อีเห็นลายจุด

 

ชะมดเช็ด / ชะมดเชียง

หมายเหตุ
ขอแก้ไขบทความบางส่วน เพื่อความเหมาะสม

Read Full Post »